EVN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ và lập hồ sơ công việc năm 2020

Hơn 4.400 CBCNV trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác văn thư lưu trữ và lập hồ sơ công việc năm 2020, ngày 2/11.

Tham dự hội nghị có các chuyên gia: PGS.TS Vũ Thị Phụng – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng Bộ môn Văn bản khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh.

Về phía EVN, có ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. 

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị này, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, trên cơ sở các quy định của pháp luật, EVN đã ban hành nhiều quy chế/quy định, chỉ thị và văn bản chỉ đạo về công tác văn thư lưu trữ theo hướng xác định việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển Tập đoàn, cần được ưu tiên đầu tư trước một bước. Đến nay, đã có nhiều đề án được EVN và các đơn vị triển khai xây dựng và thực hiện, trong đó có lĩnh vực công tác văn phòng điện tử đã góp phần chung vào công cuộc chuyển đổi số và cải cách hành chính của Tập đoàn. Điển hình, 100% các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã sử dụng văn phòng điện tử để giải quyết công việc, ký số, gửi nhận văn bản và lập hồ sơ điện tử (trừ văn bản mật).

Sau khi triển khai văn phòng điện tử, các báo báo giấy của Tập đoàn đã giảm được 86% (từ 129 giảm xuống còn 18 báo cáo và triệt để thực hiện qua EVNPortal); kết nối văn bản trên trục liên thông văn bản của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Chính phủ; đẩy mạnh sử dụng các tiện ích hành chính Văn phòng và thanh toán điện tử; quản lý văn bản điện tử, các cuộc họp không giấy… .

Đặc biệt, từ 2019 đến nay, EVN và các đơn vị đã thực hiện 19.500 cuộc họp trực tuyến và 22.598 cuộc họp không giấy; đã giảm được 18.924 giờ họp, tương đương 788 ngày, nếu tính 8 giờ làm việc/ngày thì tiết kiệm được 2.365 ngày làm việc, đem lại hiệu quả cao trong quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động và tối ưu nhiều chi phí cho Tập đoàn.

Để tiếp tục thực hiện có có hiệu quả hơn nữa công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ điện tử, toàn thể CBCNV trong toàn Tập đoàn phải có tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với cải cách hành chính, ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ cải cách và hội nhập quốc tế của đất nước, đáp ứng mục tiêu phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn vào năm 2022; CBCNV trong toàn Tập đoàn cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước/của Tập đoàn về công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc, ông Võ Quang Lâm đề nghị.

Tại hội nghị này, CBCNV các đơn vị đã nghe hướng dẫn của các giảng viên, trao đổi thảo luận những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn để giảng viên và Ban Pháp chế, Văn phòng Tập đoàn, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin trao đổi, hướng dẫn.


  • 02/11/2020 09:45
  • Nghi Viên
  • 1975