EVN tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với khoảng 300 điểm cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, năm 2023, thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, EVN đã và đang tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp, quản lý-sử dụng lao động, nâng cao năng suất lao động…, nhằm tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động. Riêng đối với công tác đấu thầu/mua sắm, để thực hiện được mục tiêu “cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả”, EVN liên tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, Tập đoàn đã xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ để làm cơ sở triển khai các hoạt động mua sắm, đấu thầu; cập nhật các tiêu chí cụ thể về đấu thầu trong hệ thống chấm điểm thi đua tối ưu hoá chi phí trong toàn EVN, đánh giá theo từng năm đối với từng đơn vị và những người đứng đầu đơn vị; thường xuyên phổ biến, quán triệt quy định về đấu thầu; liên tục tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên sâu về công tác đấu thầu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng; triển khai ứng dụng mạnh mẽ phần mềm đầu tư xây dựng (bao gồm module đấu thầu).

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu khai mạc hội nghị

Tính đến 15/11/2023, EVN đã thực hiện 13.960 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 54.145 tỷ đồng và tiết kiệm khoảng 6.093 tỷ đồng (10,12%). EVN đã thực hiện thành công đấu thầu qua mạng đạt 99,6% số lượng gói thầu và 96,8% giá trị các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh qua mạng. Một số gói thầu chưa thể thực hiện đấu thầu qua mạng do Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia chưa hỗ trợ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế Hoạch & Đầu tư) đã giới thiệu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23/6/2023. Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024, bao gồm 10 chương và 96 điều quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh…

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu giới thiệu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cũng phổ biến, giới thiệu Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu…

Tham dự hội nghị, các cán bộ làm công tác đấu thầu đã nghiêm túc học tập các quy định pháp luật mới về đấu thầu, chia sẻ kinh nghiệm, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp…nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận và được lãnh đạo Cục Quản lý Đấu thầu giải đáp về các vướng mắc hiện nay trong công tác thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu.


  • 17/11/2023 03:21
  • Minh Thanh - Phan Thảo
  • 4585