EVN tiếp tục duy trì xả nước các hồ chứa thủy điện theo yêu cầu cho đợt 2 lấy nước đổ ải

Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/1, theo kế hoạch sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 2/2 (8 ngày).

Trạm bơm Phù Sa (Sơn Tây, Hà Nội)

Để phục vụ lấy nước đổ ải đợt 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện xả gia tăng các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà từ ngày 23/1 (trước 3 ngày). Trong thời gian lấy nước đổ ải đợt 2, Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì xả nước các hồ chứa thủy điện để đảm bảo duy trì lượng dòng chảy tại trạm thủy văn Hà Nội ở mức 2 mét theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi.

Trước đó, trong đợt 1 lấy nước, tổng lượng nước xả của các hồ thủy điện của EVN là 1,43 tỷ m3, với lưu lượng xả trung bình khoảng 2.989 m3/s. Trong đó lượng xả từ Hoà Bình khoảng trên 965 triệu m3, Thác Bà 160 triệu m3 và Tuyên Quang 273 triệu m3

Trong đợt 2, để lấy nước nhanh và hiệu quả nhằm tiết kiệm nguồn nước, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng. Các đơn vị phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 2 đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

Tính đến 15h ngày 25/1 (trước khi lấy nước đợt 2), diện tích có nước toàn khu vực là 244.400ha, đạt 46,8% kế hoạch, tăng 25,7% so với thời điểm kết thúc đợt 1. Một số địa phương có diện tích lấy nước thấp sau khi kết thúc đợt 1 đã tăng đáng kể diện tích có nước như: Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên…