EVN tiếp tục cổ phần hóa và thoái vốn tại một loạt công ty

Nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) những tháng cuối năm 2018 là tiếp tục triển khai thủ tục cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1 và 2 theo quy định; phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Điện lực... và tiếp tục thoái vốn tại Tổng công ty CP Thiết bị điện Đông Anh, Công ty CP Phong điện Thuận Bình, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 và 4 sau khi Bộ Công Thương phê duyệt Phương án thoái vốn.

Đầu năm nay, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Cơ điện Thủ Đức (EMC) thu về 77,5 tỷ đồng, thặng dư vốn 31,56 tỷ đồng; đã thực hiện IPO Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), hiện đang chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần.

Trước đó, ngày 13/2/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVN. Ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN.

Theo Nghị định, Nhà nước là chủ sở hữu của EVN. Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với EVN. Vốn điều lệ của EVN đến hết năm 2018 là 205.390 tỷ đồng.

Mục tiêu hoạt động của EVN là kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao; giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, trong đó có sở hữu nhà nước là chi phối.


  • 12/07/2018 10:45
  • Theo Báo Công An Nhân dân Điện tử
  • 17162