EVN thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 do ảnh hưởng COVID-19 vào thời gian nào?

Thực hiện chương trình hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện lực sẽ thực hiện hoàn trả phần tiền hỗ trợ cho khách hàng trong hóa đơn tháng 1/2021.

Thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) và Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2; EVN đang khẩn trương triển khai việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng.

Theo Ban Kinh doanh EVN, phần tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của 3 tháng (tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020) được lập thành hóa đơn điều chỉnh giảm trong tháng 12 năm 2020.

Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành, hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 thì EVN sẽ thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo. Cụ thể, trong trường hợp này, khách hàng sẽ được nhận tiền giảm giá điện, tiền điện từ kỳ hóa đơn tháng 1/2021.

Khách hàng thuộc đối tượng được giảm giá điện, tiền điện đợt 2 sẽ được nhận thông báo từ Điện lực.

Ước tính, năm 2020, cả hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện của EVN có tổng giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 06 tháng

Về đối tượng được giảm giá điện, theo Nghị quyết số 180/NQ-CP; khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (giá điện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT).

Việc giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp được áp dụng cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Cụ thể: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cách ly y tế tập trung có thu phí.

Đối với khách hàng là đơn vị bán lẻ điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt, thực hiện hoàn trả tiền điện tương ứng với số tiền các đơn vị này hỗ trợ các khách hàng trong địa bàn quản lý thuộc đối tượng giảm giá.

Trường hợp khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ.

Ước tính, năm 2020, cả hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện của EVN có tổng giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 06 tháng (đợt 1 hơn 9.300 tỷ đồng đã được giảm trực tiếp cho khách hàng trong kỳ hóa đơn từ tháng 4 đến tháng 6, đợt 2 với dự kiến số tiền giảm lên trên 3.000 tỷ đồng).

Các khách hàng nếu có thắc mắc về việc giảm giá điện, giảm tiền điện có thể liên hệ tổng đài 5 trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc 5 Tổng công ty Điện lực của EVN để được hỗ trợ 24/7.


  • 25/12/2020 06:02
  • PV
  • 7344


Các Tin khác