EVN thu về hơn 219 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần tại EVNFINANCE

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 16,25 triệu cổ phần trong tổng số 18,75 triệu cổ phần của Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFINANCE) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu được đấu giá thành công sáng 23/8.

Với mức giá cho mỗi cổ phần là 13.480 đồng, EVN đã thu về 219,05 tỷ đồng.

Như vậy, hiện EVN chỉ còn nắm giữ 2,5 triệu cổ phần tại EVNFINANCE, tương đương 1% vốn điều lệ tại Công ty này. 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của EVNFINANCE ghi nhận sự tăng trưởng tốt, với thu nhập lãi thuần đạt 240 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 88 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Việc thoái vốn của EVN tại EVNFINANCE nằm trong lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn, thực hiện Đề án Tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 266/UBQLV/NL ngày 15/3/2019 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 


  • 23/08/2019 04:01
  • Nguyễn Thủy
  • 8982