EVN tham gia chương trình diễn tập quốc tế ACID năm 2022

Ngày 27/10, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức chương trình diễn tập quốc tế CERT các nước ASEAN (CCID) với chủ đề: “Dealing with Disruptive Cyber - Attacks Arising from Exploitation of Vulnerabilities - Ứng phó tấn công gián đoạn mạng từ việc khai thác lỗ hổng bảo mật”. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên tham gia diễn tập theo hình thức trực tuyến.

Chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên toàn quốc.

EVN tham gia chương trình diễn tập quốc tế ACID năm 2022 từ đầu cầu trụ sở tập đoàn tại Hà Nội

Diễn tập ACID 2022 tiếp tục sử dụng các xu hướng an toàn thông tin mạng mới nhất làm tình huống diễn tập, nhằm tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng và xử lý các sự cố đang xảy ra tại các quốc gia ASEAN.

Chương trình đã đưa ra các tình huống diễn tập, tạo điều kiện cho các đội tham gia xử lý sự cố, điều tra, phân tích, khắc phục và báo cáo.

Cụ thể, các đội tham gia đã giải quyết các yêu cầu như: cung cấp hỗ trợ để xử lý sự cố liên quan đến an toàn thông tin mạng khi nhận được báo cáo và chuyển tiếp đến các bên liên quan để khắc phục; tiến hành điều tra các bằng chứng liên quan đến từng tình huống diễn tập, thực hiện yêu cầu ứng phó sự cố; tư vấn cho các cơ quan bị ảnh hưởng các biện pháp giảm thiểu, khắc phục và phòng ngừa; báo cáo và giải trình các hành động của kẻ tấn công…

Kết thúc chương trình diễn tập, Ban tổ chức sẽ tổ chức chấm điểm và công bố kết quả cho các đơn vị tham gia.