EVN tập huấn và đào tạo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Ngày 22/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tập huấn và đào tạo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN. Tới dự còn có đại diện từ các vụ: Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; Thẩm định đánh giá tác động môi trường; Quản lý chất thải (thuộc Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Hội nghị lần này nhằm đào tạo, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN khẳng định, những năm qua, EVN và các đơn vị thành viên luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Hội nghị này là cơ hội thuận lợi để các đơn vị trong EVN được các chuyên gia, giảng viên cập nhật kiến thức, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, bài học, khuyến nghị về cách thức thực hiện các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Qua đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này tại các đơn vị trong EVN.

Trong chương trình hội nghị, các chuyên gia, giảng viên là cán bộ của Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường, Vụ Quản lý chất thải (thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã trao đổi về các nội dung quy định mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; hướng dẫn quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường; hướng dẫn quy định thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; hướng dẫn quy định quản lý chất thải và các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác môi trường tại các đơn vị trong EVN.

Cũng tại hội nghị, nhiều câu hỏi thảo luận từ thực tiễn công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị của EVN đã được các chuyên gia, cán bộ giải đáp thỏa đáng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu thuộc đơn vị cấp 2, cấp 3 của EVN