EVN sẵn sàng đảm bảo điện dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 7109/EVN-KTSX+KD ngày 15/12/2022 gửi các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.

 

EVN không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố trong các ngày:

- Lễ Noel từ ngày 24/12 đến hết ngày 25/12/2022;

- Tết Dương lịch từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023;

- Tết Nguyên đán năm 2023 từ ngày 20/01/2023 tức ngày 29 Tết đến hết ngày 26/01/2023 tức ngày Mùng 5 Tết.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong những dịp này.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...  Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày lễ, tết. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng trực trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.  

EVN yêu cầu Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và tin cậy trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023. Thông báo cho các đơn vị phát điện ngoài EVN chuẩn bị đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động.

EVN yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kiểm tra, xử lý những tồn tại của các thiết bị trạm điện và đường dây điện, đặc biệt các trạm biến áp, đường dây vận hành tải cao. Bổ sung thêm lực lượng tuần tra dọc tuyến 500kV, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết. Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến dây. Trong đó lưu ý ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn tuyến dây.

EVN yêu cầu các Tổng công ty Điện lực kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp lễ, tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ tết năm 2023. Lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật chào mừng năm mới. Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây.

EVN yêu cầu Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra, đảm bảo hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc phục vụ điều hành hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Làm việc và phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đảm bảo các đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và thông tin liên lạc trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.


  • 15/12/2022 07:00
  • Chiến Thắng
  • 5466