EVN phổ biến, tập huấn các văn bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và văn thư lưu trữ

Ngày 29/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc và giao nộp vào lưu trữ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc EVN (với trên 2.500 CBCNV tham dự tại các điểm cầu).

Hội nghị do Văn phòng EVN, Ban Pháp chế EVN đồng chủ trì tổ chức.

Công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, EVN đã ban hành các quy chế, quy định, chỉ thị và văn bản chỉ đạo về công tác này. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi số, công tác bảo vệ bí mật nhà nước càng cần được quan tâm, chú trọng. CBCNV cần nắm vững các quy định, xác định được nội dung thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp, không được phép làm lộ, lọt bí mật. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc EVN

Tại hội nghị, Th.S Ngô Văn Biên – Giảng viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, đã phổ biến, hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; TS. Nguyễn Thị Hương – Giảng viên chính Khoa Văn bản, Học viện Hành chính Quốc gia, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư lưu trữ, hướng dẫn chi tiết quy trình lập hồ sơ công việc và giao nộp vào lưu trữ cơ quan theo quy định. Đại diện EVNICT hướng dẫn công tác lập hồ sơ công việc trên hệ thống D-Office, đánh giá kết quả hoàn thành và một số nội dung liên quan đến chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành.

Dịp này, cán bộ công nhân viên của EVN đã thảo luận, trao đổi các nội dung còn vướng mắc trong thực hiện và được giải pháp chi tiết để vận dụng đúng quy định của Pháp luật và các quy định của EVN.

Đến nay, EVN đã có 100% các đơn vị sử dụng văn phòng điện tử để giải quyết công việc, ký số, gửi nhận văn bản và lập hồ sơ điện tử (trừ văn bản mật). Sau khi triển khai văn phòng điện tử, các báo cáo giấy đã giảm được trên 90% (thực hiện triệt để qua các phần mềm báo cáo: BI, EVNPortal,...); kết nối gửi, nhận văn bản điện tử triệt để qua trục liên thông văn bản quốc gia từ ngày 01/01/2022, triển khai đồng bộ công tác lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan trong toàn ngành.