EVN phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

6 nhóm nội dung trọng tâm trong năm 2019 được Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất, phát động thi đua trong toàn Tập đoàn, tại Chỉ thị liên tịch số 01/CT-EVN ban hành ngày 2/1/2019.

Đến tháng 12/2018, EVN đã chính thức cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức kích hoạt dịch vụ, ngày 21/12/2018 - Ảnh: Ngọc Tuấn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lấy chủ đề năm 2019 là năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện, tăng cường quản trị, tối ưu hóa chi phí phấn đấu sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Đây cũng là năm đánh dấu mốc 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Điện Cách mạng Việt Nam (21/12/1954-21/12/2019).

Trong 6 nhóm nội dung trọng tâm để phát động thi đua, EVN đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Điện thương phẩm đạt và vượt 212 tỷ kWh, tăng 10% so với năm 2018; tổn thất điện năng toàn hệ thống: 6,7%; tăng năng suất lao động trên 10% so với năm 2018;...

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục điều hành tối ưu, an toàn, kinh tế hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) tại các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, nhằm tăng nguồn tại chỗ; chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi do thiên tai và nguồn phụ tải tăng cao.

Tập đoàn cũng sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án phục vụ cấp điện cho miền Nam; thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng đủ nhu cầu cho đầu tư nguồn và lưới điện...

Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ vượt qua khó khăn thách thức, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ hăng hái tổ chức các phong trào thi đua nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có xây dựng tiêu chí thi đua, đăng ký thi đua và tổng kết đánh giá để động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện.