EVN phát động phong trào thi đua "Xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối"

Ngày 24/1/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 462/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối".

Dự án đường dây (ĐD) 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối bao gồm 4 dự án thành phần gồm: ĐD 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; ĐD 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; ĐD 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa; ĐD 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối, có tổng chiều dài khoảng 519km với 1.179 vị trí móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐVCC.

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới truyền tải 500kV Bắc – Trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Đồng thời, góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc – Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Hiện tại, Dự án đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khẩn trương tổ chức thực hiện, triển khai thi công xây dựng. Nhằm tạo động lực cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và đảm bảo tiến độ, Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”.

Mục tiêu của phát động thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành đóng điện công trình theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Thời gian tổ chức thi đua từ ngày 15/01/2024 đến ngày 30/06/2024. Đối tượng tham gia phong trào thi đua là các tập thể, cá nhân các đơn vị tham gia xây dựng công trình ĐD 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối. 

Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi các đơn vị tham gia xây dựng dự án huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện, bám sát tiến độ, đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối về đích đúng hẹn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng giám đốc và Công đoàn EVNNPT sẽ là Thường trực thi đua, chỉ đạo lập tiến độ thi công chi tiết, phối hợp với Tập đoàn đôn đốc, giám sát, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu thi đua đã đề ra; chủ động sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài, những ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường. Báo cáo kết quả thi đua và tổng hợp đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình.

Nội dung Chỉ thị 462/CTLT-EVN-CĐĐVN tại đây.