EVN nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp của Tập đoàn, bàn về các giải pháp thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 11).

EVN khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện trực tuyến trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19

Tại Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng giao Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Dự án Nhiệt điện Long Phú I, Sông Hậu I, các dự án điện khí, năng lượng tái tạo, hệ thống truyền tải điện;

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện; không được để thiếu điện cho sản xuất và đời sống trong giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 11, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền khách hàng thanh toán tiền điện trực tuyến, không dùng tiền mặt; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Các nhà máy nhiệt điện than phải nâng cao độ khả dụng, sẵn sàng vận hành cao, đồng thời chủ động dự trữ nguồn than tại kho. Cùng với đó, các tổng công ty, các ban quản lý dự án tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung, theo dõi sát tình hình phụ tải, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn về đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới, đặc biệt là trong 3 tháng cao điểm mùa khô.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tiếp tục rà soát lại kịch bản phụ tải hệ thống điện trong những tháng tới để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện được tốt nhất.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các đơn vị toàn Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có triển khai họp qua hình thức trực tuyến, để không tập trung đông người.