EVN luôn tích cực hỗ trợ các đơn vị tư vấn xây dựng điện

Đây là khẳng định của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân tại Hội nghị Tư vấn xây dựng điện năm 2020, diễn ra chiều 1/10 tại Hà Nội.

Dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên Hội đồng thành viên EVN; các Phó Tổng giám đốc EVN: Võ Quang Lâm, Nguyễn Xuân Nam; cùng đại diện các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Phát điện và các đơn vị tư vấn trong toàn EVN.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động tư vấn xây dựng điện trong giai đoạn 2016 - 2020 và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị tư vấn trong giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư vốn EVN, năng lực tư vấn thiết kế của các đơn vị này ngày càng hoàn thiện, có uy tín. Khách hàng của các công ty cổ phần tư vấn trước đây chủ yếu là các đơn vị thuộc EVN thì trong thời gian gần đây đã mở rộng ra nhiều đơn vị lớn trong nước và quốc tế. Phần lớn các đơn vị tư vấn đều có lợi nhuận.

Tuy nhiên, các đơn vị tư vấn cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: cơ chế chính sách đối với các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chồng chéo; hiện tượng chảy máu chất xám về chế độ đãi ngộ; công tác quản trị chưa theo kịp với xu thế thị trường; thụ động, thiếu định hướng trong công tác nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến; bên cạnh đó công tác đền bù giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án,...

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân khẳng định, sự phát triển của EVN trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn từ các đơn vị tư vấn, tiêu biểu như các công trình nguồn điện lớn như: Nhà máy Thủy điện Sơn La; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng; các đường dây 500kV,... Để không bị tụt hậu trước sự phát triển không ngừng của ngành Điện nói chung và yêu cầu ngày càng lớn của EVN, các đơn vị tư vấn phải nhanh chóng nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, ứng dụng triệt để các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, áp dụng chuyển đổi số,... 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng đề nghị các đơn vị tư vấn phải xác định rõ hướng phát triển trong thời gian tới, nhất là quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, xu hướng phát triển, mục tiêu lợi nhuận,... trong đó phải lấy công tác tư vấn liên quan đến ngành Điện làm cốt lõi. Chính vì vậy, các đơn vị cần chủ động nâng cao năng lực, có các giải pháp duy trì, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao về làm việc, có cơ chế giữ chân nhân tài.

Nhấn mạnh Tập đoàn luôn tạo điều kiện cho các đơn vị tư vấn phát triển, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị tư vấn đầu tư thêm các trang thiết bị. Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị các tổng công ty phân phối, tổng công ty phát điện, các ban quản lý dự án tích cực hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị tư vấn; nhưng đồng thời yêu cầu các đơn vị phải chủ động tìm kiếm thêm các đối tác bên ngoài, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

"Tập đoàn hết sức mong muốn và rất hi vọng các đơn vị tư vấn thuộc Tập đoàn nói chung phải đủ mạnh, đủ uy tín, đủ năng lực chuyên môn để có thể phục vụ tốt nhu cầu của Tập đoàn, nhất là trong giai đoạn tới với rất nhiều thách thức, khó khăn" - Tổng giám đốc EVN bày tỏ.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị tư vấn tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn ghi nhận, giao các ban, đơn vị thuộc Tập đoàn nghiên cứu, xem xét, phối hợp với đơn vị tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.