EVN lên phương án ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão 2019

Đây là nội dung chính tại buổi họp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì, ngày 9/4, tại Hà Nội.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác PCTT&TKCN dựa trên đặc thù sản xuất của đơn vị và các loại hình thiên tai thường gặp; kiểm tra rà soát công tác PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc theo quy định, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, hoàn thành trước mùa mưa bão hàng năm.

Ngoài ra, tổ chức diễn tập một số tình huống thiên tai thường gặp, cơ chế huy động, phối hợp lực lượng khi diễn tập. Lưu ý tình huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống xử lý đối các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

Bên cạnh đó, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về ảnh hưởng đến cung ứng điện cũng như quá trình khắc phục để cung cấp điện trở lại ở các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai cho các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương, địa phương và các cấp chính quyền ở tỉnh/thành phố, huyện, xã; Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão cho nhân dân, đặc biệt lưu ý lưới điện hạ áp nông thôn.

Đối với các công ty thủy điện phải tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương kiểm tra, duy trì sự hoạt động tốt và liên tục của hệ thống cảnh báo cho vùng hạ du khi vận hành xả nước điều tiết lũ hồ chứa.

Tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc EVN yêu cầu Ban An toàn EVN sớm hoàn thiện Chỉ thị cũng như kế hoạch kiểm tra công tác PCTT&TKCN các đơn vị trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt để triển khai thực hiện. 

 

 


  • 09/04/2019 05:34
  • Xuân Tiến
  • 14873