EVN là một trong 3 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách nhiều nhất năm 2020

PVN, Viettel và EVN là ba tập đoàn nộp ngân sách nhiều nhất năm ngoái, chiếm hơn một nửa tổng nộp ngân sách của các doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2020, các doanh nghiệp Nhà nước nộp 202.569 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, giảm 17% so với năm 2019. 

Trong đó, số phát sinh phải nộp NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa là 143.068 tỷ đồng, chiếm 71% tổng phát sinh; từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.704 tỷ đồng, chiếm 6%; lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN theo quy định là 46.797 tỷ đồng, chiếm 23%. 

Những tập đoàn, tổng công ty nộp NSNN lớn gồm: PVN 55.560 tỷ đồng; Viettel 35.228 tỷ đồng; EVN 22.528 tỷ đồng; Vinacomin 18.487 tỷ đồng; Vinataba 13.432 tỷ đồng; SCIC 7.770 tỷ đồng; VNPT 6.155 tỷ đồng; Mobifone 4.617 tỷ đồng; HFIC 4.164 tỷ đồng… 

Link gốc

 


  • 22/10/2021 06:04
  • Theo http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/
  • 11696