EVN kỳ vọng phát hành cổ phiếu EVNGENCO 3 ra công chúng lần đầu trong tháng 12 năm nay

Phương án cổ phần hóa (CPH) Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã được Bộ Công Thương trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hy vọng có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) ngay trong tháng 12 tới đây - ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN trả lời phỏng vấn xoay quanh vấn đề CPH Tổng công ty này.

Phó Tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri - Nguồn ảnh: EVNEIC

PV: EVN dự kiến sẽ bán tối đa bao nhiêu % cổ phần của EVNGENCO 3 trong đợt thoái vốn năm nay, thưa ông?

PTGĐ Đinh Quang Tri: Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, EVN giữ cổ phần chi phối (51%) của EVNGENCO 3 cho đến 2 năm sau CPH (dự kiến đến năm 2020). Sau đó, tùy tình hình thực tế, EVN sẽ xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giảm phần vốn của EVN tại công ty cổ phần EVNGENCO 3 xuống dưới mức chi phối. Việc giảm vốn tại thời điểm đó sẽ được EVN thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo dự thảo Phương án đang trình Chính phủ, EVN giữ 51%, bán ra ngoài 49%, trong đó nhà đầu tư chiến lược sẽ được mua tối thiểu 36%. EVN sẽ thực hiện IPO trước (tương đương 13%), bán cho nhà đầu tư chiến lược sau. Trong trường hợp IPO không hết, toàn bộ số cổ phần còn lại sẽ giành để  bán cho nhà đầu tư chiến lược.

PV: Ông có thể ước tính mức giá IPO khởi điểm tối thiểu sẽ là bao nhiêu? 

PTGĐ Đinh Quang Tri: Theo dự thảo Phương án CPH mà Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ, mức giá khởi điểm sẽ được Thủ tướng xem xét, phê duyệt và công bố ngay sau khi được phê duyệt.

Theo tôi, giá khởi điểm sẽ phản ánh được mức giá thị trường của các cổ phiếu ngành Điện cùng loại. 

PV: EVN sẽ chọn tối đa bao nhiêu nhà đầu tư chiến lược cho EVNGENCO 3, thưa ông?

PTGĐ Đinh Quang Tri: Theo quy định hiện hành, EVN được lựa chọn tối đa 3 nhà đầu tư chiến lược cho EVNGENCO 3. Số lượng nhà đầu tư chiến lược cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới. 

Trong trường hợp có trên 3 nhà đầu tư và khối lượng cổ phần đăng ký mua vượt quá khối lượng cổ phần cần bán, EVN sẽ tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư trả giá cao sẽ được lựa chọn. 

PV: Ông có thể cho biết, đến thời điểm này, EVN đã tiếp xúc với bao nhiêu nhà đầu tư tiềm năng?

PTGĐ Đinh Quang Tri: Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước có năng lực tài chính dồi dào từ các quỹ đầu tư, các công ty phát điện lớn hoặc công ty đầu tư vào các nhà máy điện, có khả năng tham gia quản lý điều hành công ty cổ phần và thậm chí có năng lực tiếp tục cung ứng nhiên liệu phục vụ cho phát điện với giá cạnh tranh.

Đến thời điểm này, đã có 5 nhà đầu tư đã làm việc với EVN với mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của EVNGENCO 3, trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án CPH, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những nhà đầu tư này để xác nhận chính thức về mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của EVNGENCO 3. 

PV: EVN đã đặt ra những tiêu chí nào đối với các nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược của EVNGENCO 3?

PTGĐ Đinh Quang Tri: EVNGENCO 3 là một tổng công ty phát điện mạnh nhất của EVN, kế thừa kinh nghiệm quản lý vận hành các nhà máy điện do EVN chuyển giao, đã từng bước xây dựng được khả năng quản trị hiện đại để quản lý. EVN đã đặt ra tiêu chí nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược của EVNGENCO3 như sau:

- Nhà đầu tư có năng lực tài chính, chứng minh có đủ nguồn vốn để mua cổ phần tương ứng với tỷ lệ dự kiến mua.

- Ưu tiên Nhà đầu tư có năng lực quản lý, vận hành nhà máy điện; hoặc liên danh với một nhà đầu tư khác có uy tín trên thế giới về năng lực quản lý, vận hành nhà máy điện.

- Nhà đầu tư có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với EVNGENCO 3 và hỗ trợ EVNGENCO 3 sau cổ phần hóa về: nâng cao năng lực quản lý, vận hành nhà máy điện; năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; cung ứng nhiên liệu. 

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!


  • 06/10/2017 12:19
  • PV
  • 12765