EVN kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An tháo gỡ vướng mắc dự án Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống

Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư xây dựng để nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong năm 2022 để cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, nhưng hiện nay đang còn rất nhiều vướng mắc tại tỉnh Nghệ An.

Đường dây này đi qua các huyện Quế Phong, Quỳ Châu thuộc tỉnh Nghệ An và các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là đường dây 2 mạch, dài 129,23km, từ điểm đấu nối G1 tại biên giới Việt Nam – Lào đến TBA 220kV Nông Cống (hiện hữu) gồm 298 vị trí móng cột.

Đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài 75,9km với 174 vị trí móng cột và 48 khoảng néo. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã vận động bàn giao mặt bằng 18/174 vị trí móng cột. Phần hành lang tuyến chưa bàn giao khoảng cột nào.

Đoàn công tác EVN kiểm tra thực địa một vị trí thuộc dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An, tháng 4/2022

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với phần rừng tự nhiên, UBND tỉnh Nghệ An đã trình Bộ NN&PTNT để thẩm định. Đến nay, Bộ NN&PTNT đang xin ý kiến các Bộ liên quan, để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với rừng trồng, công tác kiểm kê trên địa phận huyện Quế Phong và Quỳ Châu đang có sự khác biệt. Huyện Quế Phong đang tiến hành kiểm kê cây rừng trồng trên đất rừng theo kích thước thực tế, nhưng huyện Quỳ Châu lại tiến hành kiểm đếm cây rừng theo năm trồng, dẫn đến khi phê duyệt phương án bồi thường sẽ có sự chênh lệch về giá trị giữa 2 huyện. 

Về bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường trên địa bàn các huyện còn chậm.

Để đảm bảo đóng điện dự án trong năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho triển khai thi công để đảm bảo tiến độ dự án; các UBND huyện Quế Phong và Quỳ Châu tạo điều kiện, phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Bắc triển khai công việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án và vận động các hộ dân hoàn thành bàn giao mặt bằng móng cột trước ngày 31/5/2022, hoàn thành bàn giao hành lang tuyến trước ngày 30/9/2022 song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan. 

Về công tác kiểm đếm, EVN đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện kiểm đếm theo kích thước và số cây thực tế, để đảm bảo khi phê duyệt phương án bồi thường không có sự chênh lệch so với phương án công khai.