EVN khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 155 đối tượng kết nạp Đảng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức khai giảng sáng 25/7, tại Hà Nội.

Dự khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp – Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối DNTW.

155 học viên là là những quần chúng ưu tú, có thành tích tốt trong công tác và tu dưỡng đạo đức được cử tham gia lớp học thuộc các đảng bộ/chi bộ trong Đảng ủy EVN. Giảng viên của khóa học là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối DNTW.

Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo yêu cầu học tập và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh; phù hợp với điều kiện, tình hình của Đảng bộ EVN.

Mục tiêu chung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần nâng cao cho các học viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong làm việc khoa học để vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Trung Hà, Phó Trưởng Ban Truyền thông EVN, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức phổ biến nội quy lớp học

Các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề trong Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn năm 2022. Tài liệu đã bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa nội dung phù hợp với các quan điểm, văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng. Nội dung 5 chuyên đề gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Trung Hà, Phó Trưởng Ban Truyền thông EVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức lớp học yêu cầu các học viên học cần tập trung nghe giảng, nêu cao tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi vào lớp. Ban Tổ chức lớp học thực hiện điểm danh và xác nhận đúng đối tượng trước khi học viên tham gia vào lớp, giám sát và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập.

Lớp học diễn ra từ ngày 25-27/7/2022. Sau khi kết thúc các chuyên đề học tập, Ban tổ chức lớp học sẽ tổng kết, đánh giá lớp học. Những học viên đủ điều kiện sẽ được Ban tổ chức tổ chức cho làm bài thu hoạch, và xét cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng cho các học viên đạt yêu cầu.