EVN hợp tác với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030.

Tham dự lễ ký kết, về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Về phía EVN, có ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

EVN và STAMEQ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, tính đến cuối năm 2021, tổng công suất hệ thống điện đạt 76.620MW, quy mô hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện. EVN đang bán điện trực tiếp tới gần 29,8 triệu khách hàng sử dụng điện, cũng như phục vụ điện cho gần 100 triệu dân trên cả nước. Trong nhiều năm qua, EVN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời triển khai mạnh mẽ các chương trình chuyển đổi số với mục tiêu “cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025”. Một trong các mục tiêu là xây dựng các nền tảng số, hệ sinh thái số kết nối với các nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia, các đối tác và kết nối với các khách hàng sử dụng điện.

Hiện nay, EVN đã thực hiện kết nối với các nền tảng dữ liệu quốc gia như: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế; hệ thống cổng dịch vụ công/trung tâm hành chính công của các tỉnh/thành phố; kết nối với các nền tảng thanh toán của các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị cung cấp dịch vụ mobile money.

Bản ghi nhớ giữa EVN và STAMEQ sẽ mở ra các cơ hội mới nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để cùng phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, giúp EVN tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng của EVN giai đoạn đến năm 2030. Việc áp dụng tiêu chuẩn đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực: sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện,…

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN khẳng định, việc hợp tác sẽ giúp EVN tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẳng định, hợp tác giữa EVN và STAMEQ sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hoạt động đo lường của các doanh nghiệp, đưa hoạt động đo lường của Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên STAMEQ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một tập đoàn kinh tế - kỹ thuật. "Chúng tôi kì vọng rằng, với sự đi đầu của EVN, hoạt động này sẽ được lan tỏa đến các doanh nghiệp khác, góp phần tăng năng suất và nâng cao hiệu quả quản lý" - ông Hà Minh Hiệp cho hay.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng bày tỏ kỳ vọng sự tiên phong của EVN sẽ góp phần lan tỏa và nâng cao hiệu quả hoạt động đo lường ở các doanh nghiệp

Hợp tác của EVN và STAMEQ cũng sẽ góp phần đẩy mạnh triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018; đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa EVN và STAMEQ cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phấn đấu trở thành tập đoàn năng lượng – công nghệ phát triển bền vững, hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các nội dung hợp tác cụ thể giữa EVN và STAMEQ:

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện năng.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại các doanh nghiệp thành viên của EVN trong các lĩnh vực: sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện, chuẩn đo lường; thiết bị đo, thử nghiệm/thí nghiệm/kiểm tra; phép đo, phương pháp đo của các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của EVN đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn nghiên cứu khoa học, các khóa đào tạo quốc tế về đo lường điện tại Việt Nam; giới thiệu cán bộ kỹ thuật đi đào tạo về đo lường điện tại nước ngoài.

- Phối hợp trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường điện với các cơ quan, tổ chức đo lường các quốc gia/nền kinh tế trong khu vực và thế giới bảo đảm tuân thủ pháp luật về an toàn, an ninh quốc gia.

- Tăng cường trao đổi, tham vấn, tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu kỹ thuật đo lường liên quan đến sản xuất, kinh doanh điện năng. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra về đo lường điện.