EVN họp bàn với TKV và Tổng công ty Đông Bắc về phương án cung cấp than cho sản xuất điện

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc, họp bàn về công tác cung cấp than cho sản xuất điện năm 2019 và các năm tiếp theo.

EVN làm việc với TKV, Tổng công ty Đông Bắc về việc cung cấp than cho sản xuất điện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Theo ông Đinh Quang Tri, 2019 dự đoán là năm căng thẳng trong cung cấp điện khi dự báo nước về các nhà máy thủy điện kém, việc cung cấp khí cho sản xuất điện còn hạn chế. Chính vì thế, EVN sẽ huy động cao nguồn điện than với sản lượng than dự kiến cần trên 26,5 triệu tấn.

Ông Phương Kim Minh - Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc cho biết: Tổng công ty cam kết cung cấp than cho các nhà máy điện của EVN 4,25 triệu tấn than nội địa. Ngoài ra, theo đề nghị của EVN, Tổng công ty cũng sẽ nhập khẩu than và phối trộn để cung cấp thêm cho các nhà máy điện 2,5 triệu tấn.

TKV cũng sẽ đảm bảo cung cấp 14,7 triệu tấn than nội địa, nhập khẩu và phối trộn than để đảm bảo cung cấp thêm cho các nhà máy của EVN, ông Nguyễn Hồng Trung - Phó Tổng giám đốc TKV cho biết.

Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần sẽ thử nghiệm nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn than trong năm 2019 để phục vụ cho các nhà máy điện tại Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Quang Tri đề nghị TKV và Tổng công ty Đông Bắc đảm bảo cung cấp đủ than theo cam kết, đối với than nhập khẩu có phối trộn phải đảm bảo theo quy chuẩn phù hợp với các nhà máy điện.

Đồng thời, yêu cầu các Tổng công ty, các nhà máy điện của EVN xây dựng phương án sử dụng than hàng tháng trình Hội đồng thành viên EVN, sau đó báo cáo Bộ Công Thương, Chính phủ về biểu đồ cung cấp than, ký kết hợp đồng với TKV, Tổng công ty Đông Bắc.

 

 


  • 04/12/2018 04:09
  • Xuân Tiến
  • 21175