EVN diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng lần thứ nhất năm 2022

Ngày 4/8, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Trung (TP Đà Nẵng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng lần thứ nhất năm 2022. Diễn tập có sự tham gia của 6 đội với hơn 100 thành viên đến từ 26 đơn vị trong EVN.

Mục tiêu của đợt diễn tập này nhằm đánh giá kỹ năng thực chiến an toàn thông tin thông qua diễn tập tình huống ứng cứu xử lý sự cố, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của EVN về ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT).

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Phó Tổng giám đốc EVN chỉ đạo Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin EVN, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổng hợp các bài học kinh nghiệm từ tình huống diễn tập; đồng thời yêu cầu các tổng công ty tiếp tục củng cố an toàn thông tin trong đơn vị, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong toàn EVN.

EVN đã hoàn thành xây dựng và ban hành Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến 2025 với mục tiêu tổng quát là hướng đến các hoạt động của tập đoàn được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, năng lực quản trị để EVN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp vào năm 2025.

Chuyển đổi số gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ thống ảo và thực tại, làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra sản phẩm. Không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Do vậy, đảm bảo an toàn thông, an ninh mạng là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Các đại biểu và các đội thi tham dự buổi diễn tập

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu chỉ đạo

Trưởng Ban Viễn thông & CNTT EVN - ông Nguyễn Xuân Tuấn phát biểu tại buổi diễn tập thực chiến

Có 6 đội với hơn 100 thành viên đến từ 26 đơn vị trong EVN tham gia diễn tập


  • 04/08/2022 07:16
  • Tin: PV; Nguồn ảnh: EVNCPC
  • 8650