EVN đề xuất cho phép lãnh đạo và CBCNV của Tập đoàn di chuyển để phục vụ điều hành sản xuất điện tại một số tỉnh, thành

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng triển khai thực hiện. Với đặc thù của ngành cung ứng điện, ngày 29/1/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản gửi tới UBND các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tp. Hải Phòng đề nghị cho phép lãnh đạo và CBCNV của Tập đoàn được di chuyển để phục vụ điều hành sản xuất điện, nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Văn bản gửi UBND tỉnh Hải Dương:

Văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh:

Văn bản gửi tỉnh Bắc Ninh

Văn bản gửi Tp. Hải Phòng:


  • 29/01/2021 04:01
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 5048