EVN đặt mục tiêu tới 2025 sẽ cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng tương đương nhóm Top 3 ASEAN

Ngày 3/11, EVN tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 – 2025. Cuộc họp do Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì, kết nối từ Hà Nội tới các tổng công ty điện lực.

Tập đoàn đã ban hành Quyết định 103/QĐ-EVN ngày 20/9/2021, phê duyệt kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVN giai đoạn 2021 – 2025. Theo Trưởng Ban Kinh doanh EVN Nguyễn Quốc Dũng, đến năm 2025, EVN đặt ra các mục tiêu tổng quát: Là đơn vị cung cấp điện chính cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân; bán lẻ điện trực tiếp tới trên 95% khách hàng sử dụng điện; có 99% hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác.

Tới năm 2025, EVN cũng phấn đấu cung cấp dịch vụ khách hàng với chất lượng tương đương nhóm các nước ASEAN 3. Hoạt động kinh doanh đáp ứng theo lộ trình triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Với quan điểm “Khách hàng là trung tâm”,  EVN sẽ tập trung cung cấp dịch vụ khách hàng trên nền tảng công nghệ số, chuyên nghiệp, bắt kịp xu hướng dịch vụ khách hàng theo yêu cầu của thị trường và xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng sử dụng điện của EVN đạt mức thuộc các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế.

Thành viên HĐTV EVN Cao Quang Quỳnh phát biểu tại cuộc họp

Để triển khai thực hiện, EVN sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch KD&DVKH giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai kế hoạch KD&DVKH sẽ đồng bộ với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đầu tư xây dựng, tài chính giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của tập đoàn và các tổng công ty điện lực. EVN sẽ thực hiện đầu tư các công trình điện đảm bảo tiến độ và quản lý vận hành đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, độ tin cậy cung cấp điện theo kế hoạch. Cùng đó, triển khai kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ của kế hoạch KD&DVKH.

Tập đoàn cũng sẽ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KD&DVKH, có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu mới trong giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu của EVN đồng bộ với kế hoạch KD&DVKH về nội dung và tiến độ thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN nhấn mạnh: Thực hiện kế hoạch KD&DVKH giai đoạn 2021 – 2025, các đơn vị cần tập trung thực hiện đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện, dịch vụ điện; giảm tổn thất điện năng; đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt... Đặc biệt, cần tổ chức truyền thông về công nghệ mới được EVN ứng dụng trong lĩnh vực KH&DVKH; thực hiện truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhận định, trong năm 2022, dịch COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Tập đoàn sẽ phải triển khai kế hoạch KD&DVKH giai đoạn 2021 – 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn về nguồn lực; do đó, cần sự quyết tâm cao của mỗi CBCNV để đổi mới, nâng cao chất dịch vụ; tiếp tục phát triển khách hàng mới, tăng thị phần của EVN trên thị trường bán lẻ điện.

Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực phải phát huy sáng kiến chuyển đổi số, tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin, công nghệ giữa các đơn vị để lan tỏa hiệu quả, áp dụng chung các giải pháp công nghệ số hay trong toàn Tập đoàn.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho công tác KD&DVKH; yêu cầu Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) phối hợp cùng các Ban, đơn vị triển khai hiệu quả công tác truyền thông để người dân thấy được sự đổi mới, mục tiêu cao của EVN trong cung cấp dịch vụ điện tới khách hàng.


  • 03/11/2021 10:21
  • M.Hạnh
  • 11708