EVN cam kết đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình

Nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo điện phục vụ kịp thời cho các khu công nghiệp sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất tại buổi làm việc vừa qua.

Làm việc với đoàn công tác của EVN vào ngày 27/9, ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của EVN và các đơn vị thành viên trong việc phát triển lưới điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của EVN trong việc đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian qua

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nên nhu cầu về phụ tải điện và chất lượng điện năng cao hơn so với trước đây. Do đó, tỉnh Hòa Bình mong muốn EVN tiếp tục đầu tư, nâng cấp lưới điện để nâng cao chất lượng điện sản xuất, điện sinh hoạt, đặc biệt là cung cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp sẽ đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình cũng chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc EVN lên kế hoạch về nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới; xem xét chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn tại những khu vực đang do các hợp tác xã quản lý về ngành Điện, để nâng cao chất lượng điện năng.

Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN khẳng định, EVN sẽ đầu tư lưới điện, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân của tỉnh Hòa Bình. Với các khu công nghiệp của tỉnh, EVN đảm bảo cung cấp điện chủ động, không để nhà đầu tư phải chờ điện.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN khẳng định, EVN sẽ chủ động cung cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình bố trí quỹ đất để xây dựng đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các khu công nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ để việc đầu tư các khu công nghiệp và đầu tư lưới điện được triển khai đồng bộ, tránh tình trạng lãng phí khi đã có hạ tầng lưới điện nhưng khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động, hoặc ngược lại.

Hiện nay, tỉnh Hoà Bình được cấp điện từ các trạm biến áp 220kV Hoà Bình, Xuân Mai và 8 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 439MVA. Trong thời gian vừa qua, EVN đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được cấp điện.

Điện thương phẩm toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng 11,37%/năm. Điện thương phẩm năm 2021 đạt 1,1 tỷ kWh (tăng 9,11% so với năm 2020). Điện thương phẩm 08 tháng đầu năm 2022 đạt 790 triệu kWh, tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 8 khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp đã được thành lập, tuy nhiên một số khu công nghiệp đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, nhìn chung có công suất tiêu thụ nhỏ, nguồn cấp điện được đảm bảo.


  • 28/09/2022 10:17
  • Nguyễn Thủy
  • 3912