EVN ban hành Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin

Tại Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 5/9/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong EVN.

Ảnh minh họa

Tài liệu này quy định về các quy tắc lập trình an toàn và cấu hình đối với các thiết bị, hệ thống, ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin, áp dụng thống nhất trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Có 5 chương nội dung trong tài liệu, gồm: Quy định chung, Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho mạng văn phòng, Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho ứng dụng, Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho hệ thống và Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các thiết bị mạng.

Trong đó, mỗi quy tắc được cụ thể hóa với nội dung quy tắc, yêu cầu, mục đích, hướng dẫn tham khảo, cách kiểm tra, tài liệu tham chiếu.

Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiến hành chuyển đổi số, với mục tiêu tổng quát là hướng đến các hoạt động của EVN được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, năng lực quản trị để EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2030.

Chuyển đổi số gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ thống ảo và thực tại, làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra sản phẩm. Không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Do vậy, đảm bảo an toàn thông, an ninh mạng là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, được EVN chú trọng triển khai song hành cùng quá trình chuyển đổi số hiện nay.


  • 15/09/2022 02:35
  • PV
  • 7720