EVN: Tổn thất điện năng dần tiệm cận tổn thất kỹ thuật

Đến nay, tỷ lệ tổn thất điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã sát ngưỡng kỹ thuật, ngang bằng với nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

Tổn thất điện năng là: 

- Là điện năng hao phí trong quá trình truyền tải điện từ các nhà máy điện qua lưới điện truyền tải, phân phối đến các hộ tiêu thụ điện. Do các phần tử trên đường dây, trạm biến áp có điện trở, dòng điện chạy qua điện trở sẽ phát nhiệt gây nên tổn thất điện năng.

- Bao gồm TTĐN kỹ thuật và TTĐN phi kỹ thuật (còn gọi là TTĐN thương mại).

- TTĐN phi kỹ thuật xảy ra do tình trạng vi phạm trong sử dụng điện như: lấy cắp điện dưới nhiều hình thức, do chủ quan của người quản lý khi mất pha, công tơ hỏng… 


  • 02/05/2023 08:00
  • Theo Tạp chí Điện lực quý I/2023
  • 6009