Đường dây 500 kV Sơn La- Lai Châu: Phấn đấu đóng điện trong tháng 10/2015

Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (AMB – thuộc EVN NPT) đang nỗ lực triển khai dự án ĐD 500 kV Sơn La - Lai Châu, đảm bảo dự án về đích đúng hẹn.

Theo AMB, đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500 kV Sơn La đi qua địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Tính đến nay, dự án có 308/311 vị trí móng được đúc hoàn thiện, 3 vị trí còn lại đang thi công. Phần dựng cột, có 74/311 vị trí đã dựng xong và 34 cột đang dựng.

Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án, Ban AMB cho biết địa phương đã bàn giao xong mặt bằng phần móng. Phần hành lang tuyến, Ban AMB đã hoàn thành công tác kiểm đếm phần nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và triển khai công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hành lang an toàn. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hành lang an toàn, hiện đang trình phê duyệt phương án bổ sung cho đoạn tuyến từ vị trí 309 - 310. Tại huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La, phương án bồi thường, hỗ trợ sẽ được phê duyệt trước ngày 30/3. Phần hành lang đi qua khu vực trồng cây cao su (của Công ty Cao su Sơn La), Ban AMB đang tổ chức xác định diện tích đất, trích thửa của từng hộ dân, dự kiến lập và phê duyệt trong tháng. Cùng tiến độ với các địa phương trên, tại huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên, phương án bồi thường dự kiến được phê duyệt trước ngày 30/3.

Với tiến độ trên, ĐD 500 kV Sơn La - Lai Châu dự kiến đóng điện trong tháng 10/2015. 

Dự án đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu:

- Tổng chiều dài tuyến: 158,5 km; đi qua địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

- Tổng mức đầu tư: 3.462 tỷ đồng.

 


  • 17/03/2015 04:24
  • M.Hạnh
  • 2652


Gửi nhận xét