Đưa vào vận hành hàng nghìn công trình lưới điện truyền tải từ 110 - 500kV sau 5 năm

Đây là một trong những thông tin từ cuộc họp rà soát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 và chiến lược đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cuộc họp diễn ra chiều 9/11, tại Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại cuộc họp

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn hoàn thành đưa vào vận hành 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093MW, xấp xỉ 100% khối lượng được giao trong kế hoạch 5 năm (6.100MW). Trong đó, hoàn thành vượt tiến độ các dự án Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. Hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 100MWp để bổ sung nguồn cấp điện quốc gia.

Cũng trong giai đoạn này, hoàn thành đưa vào vận hành 1.127 công trình lưới điện 110 - 500kV (52 công trình 500kV, 170 công trình 220kV và 905 công trình 110kV) với tổng chiều dài đường dây 13.831km, tổng dung lượng trạm biến áp trên 90.280MVA.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN - ông Nguyễn Tài Anh, giai đoạn tới (2021 - 2025), Tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện đảm bảo đồng bộ tiến độ đưa vào vận hành các nguồn điện, tăng cường liên kết nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực và đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội. Về nguồn điện, có 8 dự án với tổng công suất 5.840MW. Đồng thời, cần đảm bảo huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư (dự kiến khoảng 606.000 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, giai đoạn tới, Tập đoàn càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, bởi những nguyên nhân như: các dự án do các chủ đầu tư bên ngoài thực hiện thường không đáp ứng được tiến độ, dẫn tới dồn áp lực đảm bảo cung cấp nguồn điện cho EVN. Huy động vốn khó do tốc độ đầu tư nóng làm giảm các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp. Chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập. Các quy định pháp luật về đầu tư nói chung và về công tác thanh kiểm tra, thủ tục thẩm tra, thẩm định và cấp phép đối với công tác bảo vệ môi trường; các quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng còn phức tạp, có sự chồng chéo,...


  • 09/11/2020 06:00
  • Ngân Hà
  • 1775