Dù ảnh hưởng dịch bệnh, điện thương phẩm nửa đầu năm 2021 vẫn tăng trưởng 8,36%

Trong 6 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt 111,75 tỷ kWh, tăng trưởng 8,36% so với cùng kỳ năm trước. EVN đã đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, dù gặp không ít khó khăn trong vận hành, SXKD điện.

Trong đó, 27 tỉnh, thành phố miền Bắc có nhu cầu sử dụng điện cao nhất cả nước. Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị duy nhất tăng trưởng điện thương phẩm ở mức trên 2 con số (11,32%), cao nhất trong 5 tổng công ty điện lực.

Tính chung cả nước về thành phần phụ tải, lĩnh vực công nghiệp tiêu thụ điện nhiều nhất, với mức tăng trưởng điện thương phẩm đạt 12,95% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu sử dụng điện cho công nghiệp cao đồng đều ở cả 3 miền.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, EVN và các đơn vị đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo đủ điện, cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khách hàng. Chỉ số tin cậy điện năng SAIDI (thời gian mất điện bình quân mất điện trong năm của 1 khách hàng) trong 6 tháng đạt 139 phút/khách hàng. 

EVN đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2021

EVN cũng đã tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn thực hiện cấp điện qua lưới điện trung áp cho hơn 5.100 khách hàng với thời gian bình quân là 3,07 ngày, thấp hơn 0,1 ngày so với bình quân năm 2020. EVN đã thực hiện cải cách mạnh mẽ, thực chất về thủ tục, quy trình kinh doanh, tạo những thay đổi thực sự có lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận điện năng. Qua đó, tiếp tục góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, EVN đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 116,4 tỷ kWh. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ “kép”: chống dịch hiệu quả và đảm bảo SXKD. Tiếp tục đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp điện mới, phát triển khách hàng. Đồng thời, phấn đấu duy trì chỉ số tiếp cận điện năng đạt vị trí trong Top 4 ASEAN.


  • 09/07/2021 04:54
  • M.Hạnh
  • 2459