Dự án đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo vẫn 'ì ạch' vì mặt bằng

Là dự án giải tỏa khoảng 3.600MW điện gió ở phía Tây tỉnh Quảng Trị lên lưới điện quốc gia, nhưng công trình đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo đang có nguy cơ chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng chậm.

Công trình đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia), dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép, tổng chiều dài 47,3 km với 124 vị trí cột. Theo tiến độ, dự án hoàn thành đóng điện trong tháng 8/2021. 

Dù dự án được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặt quyết tâm rất cao, nhưng công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Điển hình như, tại huyện Triệu Phong, có 5 hộ gia đình tại vị trí móng 1 không nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt; ngoài ra còn 11 vị trí đã phê duyệt phương án bồi thường, nhưng người dân chưa nhận tiền vì lý do đơn giá bồi thường thấp. Hay tại huyện Cam Lộ, có 4 vị trí chưa xác định nguồn gốc đất và hành lang tuyến nên chưa có cơ sở áp giá, niêm yết công khai và trình duyệt. 

Theo đánh giá của Ban QLDA các công trình điện miền Trung, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng của dự án đã chậm hơn nhiều so với kế hoạch.

Trước những vướng mắc trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, xã có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm.

 


  • 25/05/2021 06:00
  • Lê Việt
  • 3051