Đốt lò lần đầu tổ máy 2 Nhiệt điện Duyên Hải 1

Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 vừa đạt mốc tiến độ đốt lò lần đầu và chuẩn bị cho công tác chạy thử nghiệm để đưa vào vận hành.

Công tác đốt lò lần đầu tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 ở thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu mốc tiến độ mà Dự án đã đạt được phù hợp với tiến độ hợp đồng EPC và chuẩn bị cho hòa đồng bộ tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 vào lưới điện quốc gia, tiến tới bàn giao và đưa tổ máy vào vận hành thương mại.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có tổng công suất lắp đặt 1.244 MW (2×622 MW), sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh. Dự án do Tổng công ty phát điện 1 (GENCO 1) làm Chủ đầu tư, Ban QLDA Nhiệt điện 3 thuộc GENCO 1 chịu trách nhiệm quản lý Dự án.  Tổng mức đầu tư của dự án là trên 29.245 tỷ đồng. Đây là 1 trong 4 nhà máy của Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có tổng công suất đạt khoảng 4.400 MW, thuộc Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ 7) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo tiến độ đã được ký kết, Nhà máy được hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại tổ máy 1 trong vòng 46 tháng và tổ máy số 2 trong vòng 48 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực (tháng 09/2011).

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo cấp điện cho khu vực miền Nam năm 2015 và các năm tiếp theo, giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, đặc biệt vào mùa khô; giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam; giảm tổn thất điện năng, tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho hệ thống.


  • 23/03/2015 09:14
  • Xuân Tiến
  • 3134


Gửi nhận xét