Đóng tiếp 1 cửa xả đáy NMTĐ Sơn La và NMTĐ Hòa Bình trong ngày 18/6/2022

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện số 09/CĐ-QG hồi 9h ngày 18/6/2022 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La về việc đóng thêm cửa xả đáy.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình điều tiết lũ, tháng 6/2022

Theo Công điện, hồi 08h00 ngày 18/6/2022, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,73m, lưu lượng đến hồ 5.705m3/s, tổng lưu lượng xả 8.792m3/s (gồm lưu lượng qua 4 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện); hồ Sơn La ở cao trình 200,52m, lưu lượng đến hồ 2.884m3/s, tổng lưu lượng xả 4.828m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Công ty Thuỷ điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Sơn La tại công văn số 1130/TĐSL-KTAT ngày 16/6/2022, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 11h00 ngày 18/6/2022; lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 01 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 16h00 ngày 18/6/2022.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

 

Congdien09BCDTWPCTT2022.pdf