Đóng điện máy biến áp AT1 Trạm 220 kV Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT1 220/110/22 kV-125 MVA tại Trạm biến áp 220 kV Quảng Ngãi.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành.

MBA mới được lắp đặt cùng 01 ngăn lộ tổng 220 kV và 110 kV, 02 ngăn đường dây 110 kV; xây dựng bổ sung 2 nhà đặt tủ điều khiển bảo vệ và các thiết bị đồng bộ khác. Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 220 kV Quảng Ngãi hiện hữu tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1 tại TBA 220 kV Quảng Ngãi sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực tỉnh Quảng Ngãi và các vùng phụ cận; nâng cao khả năng cung cấp điện theo tiêu chí N-1; nâng cao chất lượng điện năng, độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng lưới khu vực.


  • 14/12/2018 09:25
  • Đinh Liên
  • 21333