Đóng điện giai đoạn 1 công trình nâng công suất Trạm 220 kV Dung Quất

Vào lúc 1h20 ngày 27/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) tổ chức đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp AT1 (220/110/22 kV - 250 MVA) và các thiết bị liên quan thuộc giai đoạn 1 công trình nâng công suất Trạm 220 kV Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Máy biến áp AT1 - TBA 220 kV Dung Quất được đóng điện thành công

Máy AT1 trước đó chỉ có công suất 125 MVA. Việc đóng điện máy AT1 mới thời điểm này sẽ đảm bảo an toàn, tin cậy cung cấp điện cho Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất và các phụ tải khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, cũng như giảm tổn thất công suất trên lưới điện, tăng cường ổn định hệ thống điện.       

Công trình nâng công suất Trạm 220 kV Dung Quất có tổng mức đầu tư hơn 204 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành.

Công trình được xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp (TBA) 220 kV Dung Quất tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài máy AT1 được nâng công suất, Trạm này còn được lắp mới MBA AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA) tại vị trí dự phòng hiện có; hoàn thiện sơ đồ phía 220 kV; lắp đặt bổ sung 1 ngăn lộ tổng 110 kV MBA và 2 ngăn đường dây 110 kV đi Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất,...


  • 27/12/2018 02:51
  • Lương Đức Quỳnh Nam
  • 21733