Đóng điện đường dây đấu nối 220kV thuộc dự án TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối

Vào lúc 19h36 ngày 24/12/2020, tại tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện mang tải thành công đường dây 276 Tân Uyên - 272 Thủ Đức và 279 Tân Uyên - 272 Long Bình, thuộc công trình TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối.

Ngăn xuất tuyến và đường dây đấu nối 220kV thuộc dự án TBA 500kV Tân Uyên và đấu nối

Phạm vi Dự án Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối trong giai đoạn 2015 - 2020 đầu tư xây dựng lắp đặt 1 máy biến áp 500/220/35kV-900MVA và 1 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA; đường dây đấu nối 220kV gồm 4 mạch (10,5km đường dây trên không và 1,9km cáp ngầm) để đấu nối vào đường dây hỗn hợp 110/220kV Long Bình – Thủ Đức.   

Giai đoạn đến năm 2025, lắp đặt 2 máy biến áp 500/220/35kV-900MVA và 3 máy biến áp 220kV/110/22kV-250MVA. Dự phòng vị trí để lắp đặt MBA 500/220/35kV thứ 3 (sau năm 2025).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải tỏa công suất của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Vân Phong, tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. 

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công. Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.


  • 25/12/2020 01:09
  • Quang Thắng
  • 1495