Đóng điện Trạm biến áp 220kV Phố Cao và đấu nối: Tăng cường đảm bảo điện cho Hưng Yên, Hải Dương

Vào lúc 6h30 phút ngày 26/3/2024, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc - NPMB (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công cả 2 máy biến áp AT1 và AT2 Dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối.

Dự án TBA 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối được xây dựng trên địa bàn thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

 

Máy biến áp AT2 tại TBA 220kV Phố Cao sau khi đóng điện

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x250MVA. Giai đoạn này lắp đặt hoàn chỉnh 2 máy biến áp 250MVA. Xây dựng đường dây đấu nối 220kV, 04 mạch, dài khoảng 93m, đấu nối TBA 220kV Phố Cao vào đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động hiện có. Xây dựng đường dây 35kV, 01 mạch, dài khoảng 264m để cấp điện tự dùng cho trạm.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 5/2024, tuy nhiên để hỗ trợ cấp điện cho các phụ tải trong thời gian cắt điện các đoạn tuyến đường dây 110kV Phố Cao - Thanh Miện – Hải Dương và Đường dây 110kV Nghĩa An – Phố Cao để thi công các vị trí giao chéo Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu dự án phải hoàn thành trong tháng 3/2024.

Với tính chất cấp bách đó, thời gian qua, NPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc thi công; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ như tinh thần thực hiện dự án mạch 3 để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án trong giữa tháng 3/2024.

Dự án sau khi hoàn thành giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và khu vực lân cận, đồng thời chống quá tải TBA 220kV Kim Động.


  • 26/03/2024 07:51
  • Xuân Tiến
  • 5570