Đóng cửa xả đáy Nhà máy Thủy điện Hòa Bình từ 14h ngày 24/7/2022

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện số 22/CĐ-QG hồi 8 giờ 00 ngày 24/7/2022 điện cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy.

Thủy điện Hòa Bình hiện nay đang mở 1 cửa xả đáy

Hồi 07h00 ngày 24/7/2022, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 101,4m, lưu lượng đến hồ 1.494 m3/s, tổng lưu lượng xả 3.969 m3/s (gồm lưu lượng qua 01 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Công văn số 664/TĐHB-KTAT ngày 23/7/2022 của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình xin phép đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 14h00 ngày 24/7/2022.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Như vậy, kể từ sau 14h ngày 24/7/2022, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình sẽ không còn mở cửa xả.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien22BCDQGPCTT2022.pdf


  • 24/07/2022 09:00
  • Huyền Thương
  • 5239