Đồng chí Đỗ Đức Hùng tái đắc cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII

Tại phiên trọng thể của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra ngày 2/12, Đại hội đã tiến hành bầu ra 168 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong đó có đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự trước khi bầu cử. Nguồn: Lao động Thủ đô. 

Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đã chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XIII. Ảnh: ĐVCC.

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự, tiến hành biểu quyết. Theo đó, 100% đại biểu đã nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII giới thiệu gồm 185 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” Đại hội đã tín nhiệm bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Đỗ Đức Hùng trúng cử với tỷ lệ 98,9%. 

Ngày 3/12, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đồng thời trình bày và biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.


  • 02/12/2023 09:00
  • Thanh Huyền
  • 3911