Đồng Tháp kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 02 - 07/5/2024, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng khách hàng kiểm tra lần này là các cơ quan, công sở; đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng; cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023- 2025 và các năm tiếp theo (CT20); góp phần đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy trong các tháng mùa khô năm 2024.

Đoàn kiểm tra làm việc với Trường cao đẳng cộng đồng TP Cao Lãnh 

Đến làm việc tại các cơ quan, công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện của đơn vị theo CT20; việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tại Ban Quản lý công trình công cộng là đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP Cao Lãnh, đoàn kiểm tra việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện. Theo đó, đơn vị phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng; Việc áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng; triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cũng như thực hiện điều chỉnh thời gian chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Ban quản lý công trình công cộng TP Cao Lãnh 

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã đến làm việc, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện tại các nhà hàng, khách sạn, khu trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Những đơn vị nào chưa thực hiện được, đoàn giao cho Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố theo dõi và làm việc sau, cũng như hỗ trợ các đơn vị này khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện việc sử dụng tiết kiệm năng lượng điện.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc việc tiết kiệm điện, xây dựng kế hoạch, các giải pháp, mô hình, lộ trình giảm năng lượng tiêu hao. Đồng thời đầu tư công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất, tiết giảm các hệ thống đèn chiếu sáng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, điều chỉnh phụ tải, tránh sử dụng các thiết bị công suất cao vào giờ cao điểm.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, tái kiểm tra để theo dõi khắc phục những kiến nghị về thực hiện tiết kiệm điện của các đơn vị, để tiết kiệm điện thành thói quen và đi vào đời sống mỗi người dân.


  • 08/05/2024 04:57
  • Hải Lý 
  • 507