Đồng Nai: TBA 220 kV Nhơn Trạch được nâng công suất lên 500 MVA

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện máy biến áp (MBA) 220 kV-250 MVA thứ hai của Trạm 220 kV Nhơn Trạch, nâng tổng công suất Trạm lên thành 2 x 250 MVA.

Dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại trong nước, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành. 

Trạm được lắp đặt thiết bị 1 ngăn lộ tổng 220 kV; 1 ngăn lộ tổng 110 kV và 4 ngăn lộ đường dây 110 kV cùng các thiết bị đồng bộ khác cho máy biến áp mới.

Công trình này góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai; giúp giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch, nâng cao độ tin cậy, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực. 

 


  • 24/12/2018 10:43
  • Xuân Tiến
  • 21881