Đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII đã đưa ra các giải pháp cơ bản về nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh các giải pháp kinh tế, việc đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có vai trò hết sức quan trọng.

Những bất cập về mô hình tổ chức Đảng trong DNNN 

Tại Hội thảo “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp” do Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đảng ủy Khối DN TW tổ chức mới đây, ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng công tác xây dựng đảng trong các DN còn có những hạn chế. Đó là: Mô hình tổ chức Đảng trong DN còn nhiều bất cập, đang tồn tại nhiều mô hình tổ chức khác nhau như đảng bộ cơ quan, đảng bộ cơ quan mở rộng, đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ toàn DN... Ngoài ra nhiều doanh nghiệp thành viên có cùng cấp độ đảng bộ với tập đoàn kinh tế, tổng công ty... 

Những hạn chế này cũng đang tồn tại trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi Đảng bộ Tập đoàn là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW. Trong khi đó, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng là Đảng bộ cấp trên cơ sở lại trực thuộc Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM. Về mặt chuyên môn, 2 tổng công ty này lại trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ EVN đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Hiện đang tồn tại những đơn vị khác nhau theo phân cấp doanh nghiệp, nhưng lại có tổ chức đảng cùng cấp như Tổng công ty Điện lực miền Bắc (đơn vị cấp 2), Công ty Điện lực Tuyên Quang (đơn vị cấp 3), Điện lực Sơn Dương (đơn vị cấp 4), nhưng về mặt tổ chức Đảng đều là đảng bộ cấp cơ sở.

Yêu cầu tái cơ cấu DNNN và hội nhập kinh tế quốc tế đã ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có đảng bộ trong doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50% không theo kịp tình hình, chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, vẫn hoạt động theo mô hình Đảng trong DNNN nên không hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng có phần suy giảm; việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm còn bất cập; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên gặp nhiều khó khăn.

Cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp đa phần là lãnh đạo doanh nghiệp, do kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc, có nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng chồng chéo với chuyên môn và việc quản lý sản xuất, kinh doanh được ưu tiên nhiều hơn công tác Đảng. Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng cho các ấp ủy viên, đảng viên mới, đối tượng đảng… còn nhiều bất cập, nhất là những đảng viên, quần chúng thường xuyên đi công tác và làm việc xa cơ quan.

Phải chú trọng công tác cán bộ

Theo Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn, muốn nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phân định rõ phạm vi lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền; xác định rõ vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp và phân định rõ trách nhiệm của Đảng, trách nhiệm của chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ.

“Đổi mới phương thức xây dựng các nghị quyết, chương trình, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, cụ thể, khả thi và có hiệu quả, các nội dung đưa ra phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh và phải là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn. Đồng thời, cán bộ phải luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, thích nghi với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới; phát huy vai trò tổ chức Đảng, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước vận mệnh của doanh nghiệp và người lao động”, ông Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ.

Từ góc độ chuyên gia, PGS. TS Phan Hữu Tích, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) chỉ ra rằng, cần thiết phải có định hướng về mô hình tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN sao cho thống nhất, không để quá nhiều mô hình như hiện nay. Nhưng dù theo mô hình nào, vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong DN phụ thuộc nhiều vào năng lực, trình độ và tâm huyết của người đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của tổ chức Đảng đó. 


  • 10/08/2017 03:59
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 12090