Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN làm việc với Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An

Ngày 26/7, tại Đồng Nai, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có chương trình làm việc về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An.

Đồng chí Vũ Huy Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra – Thành tra EVN làm Trưởng đoàn giám sát.

Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An

Mục đích chương trình làm việc nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Đảng uỷ Công ty Thủy điện Trị An và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công ty Thủy điện Trị An trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc; việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Từ đó rút ra kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Việc giám sát được tiến hành bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

Đồng chí Vũ Huy Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra – Thành tra EVN, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Qua chương trình làm việc, đồng chí Vũ Huy Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, Trưởng đoàn giám sát, đã đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Trị An trong thời gian qua. Điều này đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An trong mọi mặt hoạt động công tác. Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An luôn bám sát, quán triệt và thực hiện rất tốt các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời đã thực hiện tốt và nêu cao quy chế dân chủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều hành hoạt động.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực lao động sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, gắn bó với cơ quan đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Đồng chí Vũ Huy Toàn và các đồng chí trong đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An và đề nghị nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Võ Tấn Nhẫn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An khẳng định: Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để lãnh đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. 


  • 27/07/2022 05:09
  • Xuân Tiến
  • 5727