Đoàn đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc sáng 1/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Đoàn đại biểu chính thức của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội gồm 8 đồng chí.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 3 phiên làm việc. Tại phiên thứ nhất hôm nay (1/12), Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 5 từ phải sang) và các đại biểu của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Phiên trọng thể của Đại hội sẽ diễn ra ngày 2/12 với các nội dung: Diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; phóng sự về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước; đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước,…

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ nghe Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; thảo luận về nhân sự tại các đoàn đại biểu; thảo luận tổ về tiêu chuẩn và nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; nghe báo cáo kết quả thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; bầu Ban bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; công bố kết quả bầu cử, cử triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Tại phiên làm việc ngày 3/12, Đại hội tiến hành tham luận; báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tiếp thu, giải trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Đại hội nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội; Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII không tái cử khóa XIII; dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

So với các kỳ đại hội trước, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức như: Tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ Đại hội; thiết kế, vận hành ứng dụng trên thiết bị di động để cung cấp thông tin, tài liệu của Đại hội; trao đổi, tương tác với đại biểu. Đặc biệt, các chương trình chào mừng thành công Đại hội sẽ được lồng ghép với các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Danh sách Đoàn đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

  • Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Ông Trịnh Tuấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
  • Ông Trịnh Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
  • Bà Trần Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Ông Ngô Văn Đạo - Công nhân, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN.