Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW tại Đảng ủy EVN

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khảo sát kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương.

Làm việc với đoàn khảo sát có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn đã nhận thức và xác định đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra của các cấp ủy trực thuộc phối hợp với phòng chức năng của đơn vị xây dựng các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng…

Hàng năm, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và giúp cấp ủy triển khai thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, kỷ luật đảng, kỷ luật chuyên môn đã được các cấp ủy, đơn vị nghiêm túc đề cao, do đó đã tạo ra ý thức, động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân, tập thể nỗ lực phấn đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức; đặc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ hướng tới thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng trong việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng. Nội dung này cũng được ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm xem xét, chỉ đạo qua các cuộc kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy EVN đã tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, để nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trước hết là cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên bám sát các nghị quyết, quy chế, quy định hướng dẫn của Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Khối trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại đơn vị. Phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ban chuyên môn của đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN trình bày các ý kiến góp ý của Đảng ủy Tập đoàn

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã góp ý một số nội dung đối với Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đồng thời kiến nghị một số những vướng mắc, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Cao Văn Thống và đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, qua đó góp phần để Đảng ủy EVN luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh thời gian qua. Đoàn khảo sát thống nhất một số nội dung và ghi nhận, nắm bắt những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy EVN để kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Tiếp thu ý kiến buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cảm ơn đoàn khảo sát đã chia sẻ kinh nghiệm để giúp Đảng ủy Tập đoàn triển khai hiệu quả hơn nữa công tác này. Đồng chí Dương Quang Thành cũng khẳng định, Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW và các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương.