Điện thương phẩm toàn quốc tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016

Tính đến hết quý III/2017, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc ước đạt 129,6 tỷ kWh, tăng trưởng 9,07% so với cùng kỳ năm trước.

EVN đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội  trong 9 tháng đầu 2017

Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước đạt 128,56 tỷ kWh, tăng trưởng 9,31%.

Miền Bắc là khu vực tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất cả nước, đạt 10,69%, do nhu cầu điện cấp cho các khu công nghiệp tăng mạnh. Còn miền Trung và miền Nam, tỉ lệ này lần lượt là 8,01% và 8,14%.

Cùng với việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, EVN tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể, trong 8 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 624 phút, giảm 43% so cùng kỳ năm trước.

Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,64 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,56 lần/khách hàng, cả 2 chỉ số này đều giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2016.

 


  • 03/10/2017 04:19
  • Thùy Dương