Điện thượng khẩn của EVN về triển khai ứng phó với mưa, lũ khu vực Bắc Bộ

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 7376 CĐ/BCT-ATMT ngày 14/8/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 3709/EVN-AT, ngày 15/8/2017 gửi các đơn vị trực thuộc về triển khai ứng phó với mưa, lũ khu vực Bắc Bộ.

Toàn văn văn bản số 3709/EVN-AT tại đây.

Toàn văn Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công thương tại đây.


  • 15/08/2017 03:42
  • Theo Ban An toàn EVN
  • 9572