Điện thượng khẩn của EVN về Cơn bão Rammasun

Ngày 16 tháng 7 năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Điện thượng khẩn số 2743/EVN-AT về việc triển khai đối phó với cơn bão Rammasun. Chi tiết Điện thượng khẩn tại file đính kèm.

CD so 2-2014 (16-7-2014).pdf
Cong dien Bao so 2 (Rammasun 16 7 2014) BCT.pdf


  • 16/07/2014 04:54
  • EVN
  • 5322


Gửi nhận xét