Điện lưới về tận thôn, nhà nông thỏa sức làm ăn

Xác định điện là một trong những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, sản xuất của người dân nên ngay khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lên kế hoạch đầu tư cải tạo, phát triển kết nối lưới điện quốc gia để cấp điện cho khu vực nông thôn, bảo đảm đến năm 2020, 100% hộ dân khu vực này có điện lưới quốc gia.

Qua 6 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay, hệ thống lưới điện trung, hạ thế đã cơ bản phủ kín các khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên đạt 99,65%, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phủ kín lưới điện ở nông thôn góp phần nâng cao đời sống và tạo thuận lợi cho sản xuất của người dân

Ông Lê Tấn Tài (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) cho biết, trước đây nguồn điện ở đây rất yếu, chỉ đủ để thắp sáng, không thể dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để canh tác 1ha mãng cầu, ông đã mua máy nổ chạy bằng dầu để bơm nước tưới tiêu, tốn nhiều chi phí, công sức. Năm 2010, thực hiện xây dựng NTM, hệ thống lưới điện nơi đây đã được đầu tư nâng cấp. Giờ đây, việc tưới tiêu cho gần 70ha mãng cầu trên địa bàn ấp rất dễ dàng nhờ nguồn điện luôn được bảo đảm, giúp nông dân tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo UBND xã Long Tân, giai đoạn 2011-2015, xã đã được đầu tư 1.747m đường dây điện trung thế và 5.362m hạ thế, 1 trạm biến áp 50kVA, 1 trạm 25kVA, 3 trạm 50kVA (3 pha)... Nhờ đó, nguồn điện lưới đã bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, nhất là những khu vực trồng cây chuyên canh của xã. Hiện nay, có 99% tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã sử dụng điện.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 2 năm 2015 - 2016, ngành Điện tỉnh hoàn thành dự án “Đường dây hạ thế và trạm biến áp phục vụ sản xuất dọc tuyến kênh chính hồ Sông Ray” với quy mô xây dựng mới 16,216 km đường dây hạ thế nổi và 13 trạm biến áp 1 pha 75 kVA với tổng công suất 975 kVA, tổng vốn đầu tư khoảng 7,15 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân dọc kênh mương chính hồ Sông Ray. Ngoài ra, dự án “Đầu tư xây dựng 24 tuyến điện nông thôn” với quy mô: xây dựng mới 87,068 km đường dây hạ thế nổi và 40 trạm biến áp 1 pha 50 kVA với tổng công suất 2.000 kVA, tổng mức đầu tư 33,72 tỷ đồng.

Ông Trần Lâm - Phó Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) cho biết, đến nay lưới điện trung, hạ thế cơ bản đã được đầu tư đến tất cả các thôn, ấp. Tuy nhiên, ở một số khu vực nông thôn vẫn còn tình trạng lưới điện hạ thế còn nằm cách xa hộ tiêu thụ, khiến một số hộ phải câu điện nhờ từ hộ khác.

Theo kế hoạch từ năm 2016 - 2020, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư nâng cấp và phát triển lưới điện nông thôn với Dự án cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh quy mô đầu tư khoảng 272km đường dây hạ thế, 17.904 kVA công suất trạm biến áp, tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.


  • 05/01/2017 02:34
  • Theo Dân Việt