Đề nghị các địa phương tạo điều kiện tối đa cho thi công đường dây 500 kV mạch 3

Đây là một trong những kết luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Hoàng Quốc Vượng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển Điện lực, tại cuộc họp mới đây về kiểm điểm tình hình thực hiện dự án cụm đường dây 500 kV mạch 3.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) - đại diện Chủ đầu tư, đến nay Dự án đã hoàn thành kê kiểm, lập phương án bồi thường được 1.202/1.608 vị trí cột; vận động nhân dân bàn giao được 329 vị trí và đang triển khai thi công móng cột. 

CPMB kiến nghị Ban Chỉ đạo báo cáo Chính phủ có chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các địa phương hỗ trợ tích cực Chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng; xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến.

CPMB cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo có ý kiến để Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thống nhất chủ trương ủy quyền cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thẩm định, phê duyệt hiệu chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán các đoạn tuyến hiệu chỉnh.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Chủ đầu tư và các bên liên quan trong công tác quản lý, điều hành, giám sát triển khai Dự án. Đồng thời, yêu cầu thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn vì sự cẩu thả hay gian lận trong thi công. 

Chủ đầu tư cũng cần tích cực phối hợp với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trên cơ sở các quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hài hòa của người dân. Phương án tuyên truyền, vận động mà CPMB đã thực hiện trong thời gian qua cũng nên được nhân rộng. 

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan cần chia sẻ, hỗ trợ giải quyết nhanh những vướng mắc của Dự án; thực hiện phân cấp, ủy quyền với các hạng mục công việc phù hợp. Riêng công tác giải phóng mặt bằng, Ban Chỉ đạo sẽ có công điện gửi các địa phương đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư. 


  • 22/04/2019 05:04
  • Đ.L
  • 13154